image/svg+xml

Doelgericht en risicobewust beleggen

Beleggen levert beduidend meer rendement op dan sparen, maar gaat ook gepaard met risico's. De onzekerheid en het gebrek aan controle over deze risico's weerhoudt uiteindelijk veel mensen ervan om toch te gaan beleggen.

Beleggingsplanning.nl geeft u meer controle over uw beleggingsrisico's. Bij het opmaken van uw beleggingsplan bepaalt u namelijk zelf de kans dat u uw doelkapitaal behaalt.

Natuurlijk: 100% zekerheid bestaat niet als u gaat beleggen. Maar beleggingsplanning.nl biedt u wel meer zekerheid dan de standaard 50% die conventionele beleggingstools bieden. U kunt zelfs kiezen voor een beleggingsplan waarmee u in 99% van alle toekomstscenario's uw doelkapitaal zult behalen.

Waarom beleggingsplanning.nl?

Meer controle

Er bestaan tal van online hulpmiddelen en beleggingstools waarmee u ogenschijnlijk eenvoudig kunt bepalen hoeveel u moet beleggen om een bepaald toekomstig doelkapitaal te halen. Op basis van een verwacht gemiddeld rendement laten deze tools zien wat uw inleg moet zijn om dat doelkapitaal te bereiken.

Omdat het rendement op aandelen gemiddeld een stuk hoger ligt dan de rente op spaargeld, zult u veel minder hoeven in te leggen om uw doelkapitaal te behalen dan wanneer u daarvoor zou sparen.

Wat bij 'gewone' beleggingstools echter veel minder duidelijk naar voren komt, is dat de kans dat u uw doelstelling haalt in feite slechts 50% is. Het verwachte eindkapitaal is immers niet meer dan een gemiddelde. Het eindkapitaal kan hoger uitvallen, maar net zo goed lager.

Grofweg kunt u stellen dat u in de helft van de gevallen lager uit zult komen dan het beoogde doelkapitaal. Dat kan een bewuste keuze zijn, maar veel beleggers zullen dat toch als een teleurstellende uitkomst ervaren.

Sparen kost geld

Inflatie en de zeer lage rente hollen de koopkracht van uw spaargeld uit. Elk jaar stijgen de prijzen in Nederland met gemiddeld zo'n 2%. U kunt dus elk jaar voor 2% minder aan leuke dingen uitgeven.

'Vroeger' kreeg je van banken nog wel eens een interessante rente op je spaargeld. Deze rente compenseerde als het ware voor het verlies aan koopkracht van uw spaargeld.

Maar al enkele jaren is de spaarrente vrijwel nihil. De koopkracht van uw spaargeld daalt dus met minimaal 2% per jaar. En in sommige jaren, zoals in 2022, zelfs met veel meer.

Gemiddeld 2% per jaar aan koopkrachtverlies lijkt misschien niet veel, maar leidt er wel toe dat u met sparen na 15 jaar meer dan 25% van uw vermogen kwijt bent geraakt aan inflatie.

Koopkracht behouden

Standaard beleggingstools houden veelal geen rekening met inflatie. Bij sommige spaardoelen is dat ook niet nodig. Denk aan het aflossen van uw aflossingvrije hypotheek als deze de einddatum bereikt. De omvang van deze schuld groeit immers (en gelukkig ook maar) niet mee met de infatie.

Maar als u bijvoorbeeld spaart voor de studiekosten van uw kinderen, dan is het wel van belang om de veelal stijgende prijzen van collegeld, boeken en levensonderhoud mee te nemen. Zou u dat niet doen, dan zal uw kind minder met zijn of haar studiegeld kunnen doen dan u oorspronkelijk beoogd had.

Met beleggingsplanning.nl bepaalt u zelf of u de effecten van inflatie meeneemt in uw beleggingsplan. Daarmee kunt u voorkomen dat de koopkracht van uw doelkapitaal op de einddatum u teleurstelt.