Waarom 'mag' ik steeds minder risicovol beleggen naarmate de tijd verstrijkt?

Uw beleggingsplan is gebaseerd op het zogenaamde life cycle beleggen. Naarmate u dichter bij uw doel komt wordt uw risicoprofiel daarbij geleidelijk afgebouwd. Daarmee wordt uw opgebouwde kapitaal minder gevoelig voor eventuele stevige koersdalingen vlak voor de einddatum van uw beleggingsplan.

Waarom ligt mijn totale inleg in sommige gevallen hoger dan mijn doelkapitaal?

Als u kiest voor een hoog zekerheidsniveau kan het gebeuren dat u inderdaad in totaal meer moet inleggen dan uw doelkapitaal. Dat heeft alles te maken met de door u gewenste zekerheid. Beleggingsplanning.nl berekent uw inleg namelijk zodanig dat u uw doelkapitaal bereikt met de door u gewenste zekerheid. Als u meer zekerheid wenst, dient u een groter buffer in te bouwen voor de mogelijke scenario's waarin uw beleggingen verliesgevend zijn. Die extra buffer bent u echter niet kwijt. In uw beleggingsplan wordt deze buffer risicovrij aangehouden. U bent als het ware uw eigen kapitaalverzekeraar, met dat verschil dat de ingelegde premies aan uzelf toekomen.

Waarom zijn de uitkomsten niet exact gelijk aan elkaar bij precies dezelfde invoer?

Alle uitkomsten, inclusief de concrete invulling van uw beleggingsplan, zijn gebaseerd op een simulatie van de ontwikkeling van uw risicovolle beleggingen. Met deze simulatie bootsen wij als het ware de aandelenbeurs na. Dergelijke simulaties geven telkens een net iets ander resultaat. Elke simulatie is echter gebaseerd op een groot aantal trekkingen. Daardoor zullen de verschillen die u ziet zeer beperkt zijn.

Waarom zijn de uitkomsten vrijwel gelijk bij verschillende beleggingsprofielen?

Naarmate u dichter bij uw doel komt wordt het risicoprofiel van uw beleggingen geleidelijk afgebouwd naar bijna nihil in het laatste jaar. De verschillen tussen de beleggingsprofielen worden daarmee ook steeds kleiner naarmate uw doel dichterbij komt. Daarom zult u ook zien dat de verschillen tussen beleggingsprofielen klein zijn als uw beleggingshorizon bij aanvang al kort is. Bij een langere tijdshorizon zult u zien dat de uitkomsten wel sterk afhangen van het gekozen beleggingsprofiel.

Moet ik mijn beleggingsplan ieder jaar updaten?

U hoeft uw plan niet jaarlijks te updaten. Wel is het zo dat, na verloop van tijd, het steeds duidelijker wordt hoe de waarde van uw beleggingen zich daadwerkelijk ontwikkelt. Als de beleggingen precies volgens het historisch gemiddelde renderen, dan zal uw beleggingsplan ongewijzigd blijven. Maar ontwikkelen de beleggingen zich boven- of ondergemiddeld, dan kan het zinvol zijn om uw beleggingsplan opnieuw te laten doorrekenen.

Waarom kan ik niet uit meer aandelenindices kiezen?

Beleggingsplanning.nl is nog in ontwikkeling. Binnen afzienbare termijn zullen we meerdere indices toevoegen.