Werkwijze

Op basis van uw doelen en wensen stellen wij een beleggingsplan op dat laat zien hoeveel u eenmalig en/of periodiek moet inleggen om uw doelkapitaal te behalen en hoe u uw inleg moet verdelen over risicovolle en risicomijdende beleggingen.

Risicovolle beleggingen zijn beleggingen in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed en grondstoffen. Risicomijdende beleggingen zijn beleggingen in obligaties en geldmarktfondsen. U kunt daarbij zelf kiezen welke beursindex leidend is voor uw beleggingen. Standaard gaan we uit van de MSCI World index. Dit is een zeer breed samengestelde index van honderden bedrijven uit meer dan twintig verschillende landen verspreid over de hele wereld. Het rendement van deze index bedraagt gemiddeld circa 8% per jaar.

Afnemend risicoprofiel

Naarmate uw beleggingsdoel dichterbij komt zal het risicovolle deel van uw portefeuille worden afgebouwd. U gaat dus in de loop van de tijd steeds minder risicovol beleggen. Eventuele beleggingsverliezen in de jaren voor de einddatum van uw beleggingsdoel hebben dan een minder grote impact op het behalen van uw doelstelling. Deze strategie is vergelijkbaar met het zogenaamde life cycle beleggen. Dat is een beleggingsstrategie die door veel pensioenverzekeraars wordt aangehouden. Ook bij uw pensioen wilt u immers niet vlak voor uw pensioendatum voor vervelende verrassingen komen te staan.

Simulaties

We simuleren uw beleggingsplan een groot aantal keer op basis van de historische gegevens van de door u gekozen aandelenindex. Op grond van deze simulaties kunnen wij vaststellen wat het verwachte resultaat is en wat de verwachte spreiding in de uitkomsten is. Wij stellen uw beleggingsplan zodanig vast dat u, met de door uw gewenste zekerheid, uw doelvermogen behaalt. Als u bijvoorbeeld kiest voor 80% zekerheid, dan volgt daaruit een beleggingsplan dat in 80% van de gesimuleerde beleggingsresultaten minimaal het door u gewenste doelvermogen realiseert.

De simulaties geven dus een goede indicatie van het verwachte rendement en de risico's, als de betreffende index zich zou bewegen zoals deze in het verleden gedaan heeft. Echter, deze garantie is niet op voorhand te geven. In het verleden behaalde resultaten geven namelijk geen garantie voor de toekomst. U kunt logischerwijs dan ook geen rechten ontlenen aan uw beleggingsplan.

Zelf beleggen of laten beleggen

In het beleggingsplan geven we gedetailleerd aan hoe u zelf aan de slag kunt gaan met het beheer van uw vermogen en wat u precies op welk moment moet doen. Bovendien geven we tips om de kosten van beleggen zo laag mogelijk te houden. We kunnen ons echter goed voorstellen dat u er liever voor kiest om uw beleggingsplan door een gespecialiseerde vermogensbeheerder te laten uitvoeren. Als u daarin interesse heeft, klik dan in het menu op de pagina 'Beleggingsplan laten uitvoeren' voor meer informatie.